ALFA - "Den første"
ALFA Stålentreprise AS ble opprettet januar 2016. Vårt hovedfokus er å kunne levere nye og eksisterende kunder de beste tjenestene innenfor stål og fasadeprodukter. Vi vil i større grad fokusere på vårt lokale markedsområde og dermed sikre bedre service til våre lokale kunder. 

  

ALFA Stålentreprise AS drar nytte av den brede kompetansen og lange erfaringen som de ansatte har tatt med seg inni selskapet. 
Hovedmålet for firmaet er å bygge en solid og bærekraftig bedrift for fremtiden. 
   
ALFA kommer fra det greske alfabetet og brukes som betegnelsen for «den første». Vårt mål er nettopp å bli våre kunders førstevalg. 
  
ALFA Stålentreprise AS skal levere komplette stålbygg og konstruksjoner av god kvalitet til rett tid og rett pris. 
Lang erfaring, dyktige fagfolk

Våre ansatte har lang og god erfaring fra bransjen og har deltatt i mange lokale byggeprosjekter.   

 • Tizir Titanium & Iron, Tyssedal.
  Div. stålkonstruksjoner, trapper, rekkverk og stålbygg.
 • Coop/Felleskjøpet Etne.
  Stålbygg og spiraltrapper.
 • Bulkkai Karmsund Havn.
  Montasje av stålrør og gangbane til kaianlegg. 120m.
 • Port steingard-leilighet/hus.
  Montasje av stålkonstruksjoner. 100m2.
 • Onarheim senter-næringsbygg og leiligheter.
  Stålkonstruksjoner. 870m2.
 • Gmc Gismarvik-næringsbygg.
  Stålbygg. 1800m2.
 • Ragn-Sells Stord.
  Tilbygg, stålbygg, 840m2.
 • Haugalandsveggen.
  Stålbygg og spiraltrapp, 340m2.
 • Tizir Titanium & Iron, Tyssedal.
  Avfosforanlegg. Stålkonstruksjoner.
 • Eidefoss Kraftstasjon- ny bygg.
  Stålkonstruksjoner. 72m2.
 • Mørenot Husøy.
  Tilbygg, div. stålkonstruksjoner, spiraltrapp og fasader, 1000m2.
 • Snarveien Eiendom AS.
  Div. stålkonstruksjoner, tilbygg, spiraltrapp og rekkverk.
 • Holmen RA-renseanlegg.
  Stålkonstruksjoner. 320m2.
 • Wertsila norway AS- ombyggning. 
 • Skillevegger i stål.
 • Trucknor Raglamyr.
  Tilbygg, 250m2.
 • Vågafossen Settefisk AS.
  Tilbygg, 360m2.
 • SKL Produksjon AS, Matre.
  Tilbygg. 300m2.
 • Naturkraft AS, Kårstø.
  Gangbane turbin tak.
 • AF Anlegg AS, Kårstø.
  Div. vedlikeholds arbeid.
 • Karmøy Winch AS.
  Fasadeutbedring, 4000m2.
 • Høyer Odda AS. 
 • Stålbygg, 600m2.
 • Norsafe AS.
  Nybygg. Stålbygg, 600m2.
 • OCT/OMV Odda.
  Nybygg. Stålbæring, tak og fasade. 4650m2.
 • Marine Aluminium AS.
  Stålbygg. Hall 1, 2 og 3. 6400m2.
 • Husøy Tomteselskap.
  Stålbygg. 1200m2.
 • Reanco Killingøy. 
 • Ombygging. Stålbæring og fasader. 600m2.
 • Kjetil Nedreskår, Aksdal.
  Stålbygg, trapper og rekkverk. 1800m2.
 • Jarl Kvam Transport, Aksdal.
  Stålbygg og rekkverk. 650m2.
 • Hydal Karmøy,
  Tilbygg. Ca. 380 m2.
 • SIM Omlastingshall Stord.
  Stålbygg. 3000m2.
 • Fjon Bruk.
  Nybygg. Stålbygg. 4000m2.
 • Bristow Flesland.
  Hangarporter. 3 stk. a 6x20m.
 • CHC Flesland.
  Hangarporter. 3 stk. a 5x12m.
 • + En mengde div. mindre prosjekter 0-1 mill.

ALFA - solid erfaring innen stål- og fasadeprodukter!

Stålbygg - Stålkonstruksjoner - Fasade - Tak - Trapper - Rekkverk.